سفارش داروهای طب اسلامی

اعتقاد، اصل مهم در درمان بیماری

اعتقاد، اصل مهم در درمان بیماری

۵.۰ rating based on ۱,۲۳۴ ratings

متون زیر از بینات آیت الله تبریزیان پیرامون “اعتقاد، اصل مهم در درمان بیماری” تاریخ: 93/10/28، می باشد:

اعتماد و اعتقاد، اثر های روانی درمان

باور و اعتقاد در درمان اثر دارد، بلکه در طب شیمیایی همان اعتقاد حرف اول را می زند. الان فکر می کنید که قرص های شیمیایی درمان و دارو است؟ این ها درمان نیست. اگر چیزی درمان باشد، این اعتقاد مردم و پذیرفتن مردم است. وقتی زنگ می زنند و نوبت برای سه ماه دیگر می گیرند، این مطلب در درمانش تاثیر می گذارد. می گوید دکتر ماهری است. روز نوبت مراجعه می کند و مرتب مراجعه کننده می بیندکه مثلا سی نفر منتظرند. وارد مطب که می شود، لباس سفید دکتر، همه و همه در درمان تاثیر دارد. حتی کچلی دکتر هم تاثیر دارد. می گوید اینقدر درس خوانده، کچل شده است. اعتقاد، اص4

ل مهم در درماعتقاد، اصل مهم در درمان بیماری, دارو, طب اسلامی, اثر درمان, درمان گیاهی, اثر روانی بیمار, ایت الله تبریزیانان بیماری

این ها درمان است. واگرنه این قرص ها، تاثیری ندارد. خاکی بیشتر نیستند. اصلا دارو نیستند. دکتری خودش برای من نقل کرد؛ من همان دارویی که همسایه ام تجویز می کند را تجویز می کنم. ولی او، نوبت سه ماهه دارد و برای من کسی نمی آید. چون مردم به آن دکتر اعتقاد دارند و به این دکتر اعتقاد ندارند.

اعتقاد 50 درصد درمان داروی های اسلامی است!

درمان همین اعتقاد است؛ البته دارو های اسلامی پنجاه، شصت درصد درمان هستند و پنجاه شصت درصد هم اعتقاد تاثیر دارد؛ ولی این داروهای شیمیایی نود درصدش، اعتقاد و باور است و چیز دیگری نیست. درمان یک کلمه است، چون شخصی صحیح و سالم به طبیب مراجعه می کند و برایش آزمایش می نویسد، سپس جواب آزمایش را می گیرد و می آورد. طبیب نگاه می کند می گوید شما سرطان دارید، شخص همان جا صحیح وسالم با یک کلمه می افتد. اعتقاد، اصل مهم در درمان بیماری

شخص معلولی را دو نفر به مطب می آورند، دکتر می گوید شما از من سالم ترید. همان جا می ایستد و راه می رود. درمان این هاست. ولی اصل در طب اسلامی داروست. شصت درصد دارو و بقیه را اعتقاد تاثیر دارد. و در داروهای شیمیایی، هشتاد یا نود درصد اعتقاد است. اعتقاد، اصل مهم در درمان بیماری

سلامت نویس وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *