سفارش داروهای طب اسلامی

درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی

درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی

۵.۰ rating based on ۱,۲۳۴ ratings

وسواس یک اختلال مزمنی است که ایت الله تبریزیان درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی را در سلسله دروس خارج طب خود مورخ 1394/01/29 مطرح می کنند، متن زیر برگرفته از درس طب ایشان می باشد:

خوردن انار، اولین درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی

غذایی وسواس، انار است. گاهی در روایات از یک دانه انار صحبت می‌کند، گاهی از یک انار کامل، گاهی از دانه‌هایی که بر زمین می‌ریزد، گاهی از انار شیرین در ناشتا و گاهی از خوردن انار در روز جمعه، گاهی با قید می‌آید و گاهی بدون قید می‌آید.

روایاتی که از خوردن یک دانه انار صحبت می‌کنند، می‌گویند که این وسوسه را خاموش می‌کند، امام صادق (سلام الله علیه) می‌فرمایند: «من أکل حبه من رمان أمرضت شیطان الوسوسه أربعین یوما.»[1] 

درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی, انار, درمان وسواس, ایت الله تبریزیان, طب اسلامی, خواص انار

ترجمه روایت:«کسی که یک دانه از انار بخورد شیطان وسوسه را به مدت چهل روز بیمار می‌کند.»

در روایت دیگر از امام کاظم (سلام الله علیه) آمده«علیکم بالرمان، فانه لیس من حبه تقع فی المعده إلا أنارت وأطفأت شیطان الوسوسه»[2] 

ترجمه روایت:
«بر شما باد خوردن انار زیرا نیست دانه‌ای از آن که درون معده قرار گیرد، مگر اینکه درون انسان را نورانی می‌کند و شیطان وسوسه را خاموش می‌کند.»

در روایت دیگر از امام صادق (سلام الله علیه) آمده: «علیکم بالرمان، فانه ما من حبه رمان تقع فی معده إلا أنارت وأطارت شیطان الوسوسه»[3] 

ترجمه روایت:
«بر شما باد خوردن انار زیرا نیست دانه‌ای از آن که درون معده قرار گیرد، مگر اینکه درون انسان را نورانی می‌کند و شیطان وسوسه را پرواز (فراری) می‌دهد.»درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی

انار بهترین میوه است و بسیار مدح شده.

در روایاتی که از دانه‌های ریخته شده انار بر زمین یا ظرف صحبت می‌کند، می‌گوید که این دانه درمان است، امام صادق (سلام الله علیه) می‌فرمایند: « ما من رمانه إلا وفیه حبه من الجنه، فإذا شذ منها شئ فخذوه، وما وقعت (أو ما دخلت) تلک الحبه معده امرئ قط إلا أنارتها أربعین لیله، ونفت عنه شیطان الوسوسه.»[4] 

ترجمه روایت:
«نیست اناری مگر اینکه در آن دانه‌ای از بهشت دارد، اگر دانه‌هایی از انار پخش شود آن را بردارید، این دانه در معده قرار نمی‌گیرد مگر اینکه معده را چهل شب نورانی می‌کند و شیطان وسوسه را از بین می‌برد.» البته در بعضی روایات آمده قلب را نورانی می‌کند.

امام صادق (سلام الله علیه) می‌فرمایند: «من أکل رمانه نور الله قلبه، وطرد عنه شیطان الوسوسه أربعین صباحا»[5] 

ترجمه روایت:
«کسی که یک انار کامل بخورد، خداوند قلبش را نورانی کند و شیطان وسوسه را چهل روز طرد می‌کند.»

پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌فرمایند: «من أکل رمانه أنارت قلبه، ورفعت عنه الوسوسه أربعین صباحا»[6]

ترجمه روایت:
«کسی که یک انار کامل بخورد قلبش را نورانی می‌کند و چهل صبح وسوسه را از او رفع می‌کند.»

انار در ناشتا، امام صادق (سلام الله علیه) فرموده‌اند: «من أکل رمانه على الریق أنارت قلبه، فطردت شیطان الوسوسه أربعین صباحا»[7]

درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی, انار, خواص انار, بیماری وسواس, ایت الله تبریزیان, طب اسلامی, خواص انار, دانه های انار

ترجمه روایت:
«کسی که یک انار در ناشتا بخورد قلبش را نورانی می‌کند و شیطان وسوسه را دور می‌کند، به مدت چهل روز.»

انار شیرین، امام صادق (سلام الله علیه) می‌فرمایند: «علیکم بالرمان الحلو فکلوه، فانه لیست من حبه تقع فی معده مؤمن إلا أنارتها وأطفأت شیطان الوسوسه»[8] درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی

ترجمه روایت:
«بر شما باد انار شیرین، آن را بخورید، زیرا نیست دانه‌ای از آن که در معده مؤمن قرار گیرد مگر اینکه آن را نورانی کند و شیطان وسوسه را خاموش می‌کند.»

در روایت دیگری آمده: «علیکم بالرمان الحلو فکلوه فإنه لیست من حبه تقع فی معده مؤمن إلا أبادت داء وأطفأت شیطان الوسوسه عنه»[9]درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی

ترجمه روایت:
«بر شما باد انار شیرین، زیرا نیست دانه‌ای از آن که در معده مؤمن قرار گیرد مگر اینکه یک بیماری را ازبین می‌برد و شیطان وسوسه را خاموش می‌کند.»

هر دانه انار درمان یک بیماری

پس هر دانه‌ای از انار درمان یک بیماری است و این انار را جزو درمان‌های عمومی قرار می‌دهد، به همین جهت در روایات توصیه شده که انار کامل خورده شود تا از کل بیماری‌ها پیشگیری کند.

خوردن انار در روز جمعه، امام کاظم (سلام الله علیه) می‌فرمایند: «من أکل رمانه یوم الجمعه على الریق نورت قلبه أربعین صباحا، فان أکل رمانتین فثمانین یوما، فان أکل ثلاثا، فمائه وعشرین یوما، وطردت عنه وسوسه الشیطان، ومن طردت عنه وسوسه الشیطان لم یعص الله، ومن لم یعص الله أدخله الله الجنه»[10]

ترجمه روایت:درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی
«کسی که یک انار در روز جمعه و ناشتا بخورد، قلبش را چهل روز نورانی می‌کند، و اگر دو انار بخورد هشتاد روز نورانی می‌کند، و اگر سه انار بخورد صد و بیست روز نورانی می‌کند و وسوسه شیطان را از او دور می‌کند و کسی که وسوسه شیطان از او برطرف شود خدا را معصیت نمی‌کند و کسی که خدا را معصیت نکند، خدا او را وارد بهشت می‌کند.»

درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی, طب اسلامی, ایت الله تبریزیان, داروی شافیه, درمان وسواس, سایت وسواس

داروی شافیه، دومین درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی

درمان دوم وسواس داروی شافیه است، در روایت آمده: «وإذا اتى علیه احد عشر شهرا فانه ینفع من المره السوداء التی اخذ صاحبها بالفزع والوسواس قدر الحمصه بدهن الورد ویشربه على الریق بقدر الحمصه یشربه عند منامه بغیر دهن»[11]درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی

ترجمه روایت:
«هرگاه به یازده ماه رسید برای سودا مفید است که شخص مبتلا به سودا دچار ترس و وسواس می‌باشد، به اندازه یک دانه نخود با روغن گل سرخ در ناشتا، و (یک نخود) موقع خواب بدون روغن بخورد»

درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی, روغن گل سرخ, درمان وسواس, ایت الله تبریزیان, طب اسلامی, رفع وسواس, داروی وسواس

کاربرد گل سرخ و طرز تهیه گرفتن روغن گل سرخ

روغن گل سرخ بسیار مفید است و کاربرد زیادی در طب اسلامی دارد، برای ساخت آن مقداری گل سرخ خشک یا نیمه خشک را بردارید و کمی بکوبید و روی آن روغن زیتون یا کنجد بریزید.
و پس از مدتی آن را صاف کرده و دوباره در آن گل بریزید همچنین می‌توان از حرارت ملایم هم استفاده کرد تا جایی که رنگ گل از بین برود، همین که روغن بوی گل را به خود بگیرد کافی است.

گل سرخ با گل محمدی تفاوت دارد، گل سرخ گلبرگ‌های ریز دارد ولی گل محمدی گلبرگ‌های درشت دارد.

منابع:درمان وسواس با غذا و داروی گیاهی

 1. الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج۶، ص۳۵۳.
 2. المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۵، ح۸۵۲.
 3. المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۵، ح۸۵۴.
 4. المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۰، ح۸۲۸.
 5. المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۴، ح۸۴۸.
 6. المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۴، ح۸۴۹.
 7. المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۳، ح۸۴۵.
 8. المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۵، ح۸۵۳.
 9. الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج۶، ص۳۵۴.
 10. المحاسن، احمد بن محمد بن خالد البرقى، ج۲، ص۵۴۴، ح۸۵۱.
 11. طب الأئمه، ابن سابور الزیات، ص۱۲۷.
سلامت نویس وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *