سفارش داروهای طب اسلامی

نگاه کردن به عورت همسر باعث کوری میشود! + بررسی علمی

نگاه کردن به عورت همسر باعث کوری میشود! + بررسی علمی

۵.۰ rating based on ۱,۲۳۴ ratings

بیانات آیت الله تبریزیان پیرامون ” نگاه کردن به عورت همسر باعث کوری میشود! ” در سلسله دروس طب اسلامی خود مورخ 95/06/28 به شرح ذیل می باشد:

سوال: آیا مرد می تواند در هنگام نزدیکی به عورت همسر خود نگاه کند؟

یکی از مسائل این است که آیا مرد می‌تواند در حال همبستر شدن یا در غیر آن به فرج زن نگاه کند؟

روایات می‌فرمایند که نگاه کردن به زن در حالت عریان اشکالی ندارد. از این روایت استفاده می‌شود که نگاه کردن به عورت زن ایرادی ندارد.

اما سه دسته از روایات هستند که از این کار منع کرده اند. یک دسته می‌فرماید که نگاه کردن در حال همبستر شدن سبب کوری در فرزند می‌شود.

دسته دوم می‌فرماید نگاه کردن به فرج زن به طور مطلق (در حال همبستری و در غیر آن) سبب کوری به طور مطلق (نفرموده اند فرزند) می‌شود. ظاهر آن این است که سبب کوری در نگاه کننده (یعنی مرد) می‌شود.

دسته ای از روایات هم می‌فرماید نگاه کردن به عورت و فرج زن در هنگام همبستری سبب کوری می‌شود. نفرموده است که سبب کوری در فرزند می‌شود. ظاهر این است که سبب کوری در نگاه کننده (مرد) می‌شود.

اینکه نگاه کردن به فرج زن در حال همبستر شدن موجب کوری مرد بشود تا به حال شنیده نشده است. چیزی که در این زمینه می‌شود قبول کرد، ضعف و کوری تدریجی است. اینکه در هنگام همبستری شخص از دنیا می‌رود شنیده شده است ولی نشنیده ایم که شخص به جهت نگاه به فرج زن بینایی خود را از دست بدهد.

در روایت آمده است: نگاه کردن به عورت همسر باعث کوری میشود!

وَ لَا یَنْظُرْ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ لْیَغُضَّ بَصَرَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ فَإِنَّ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ یُورِثُ الْعَمَى فِی الْوَلَد[1]

یعنی کسی به فرج زن خود نگاه نکند و هنگام جماع چشمان خود را ببندد زیرا نگاه کردن به فرج موجب کوری در فرزند می‌شود.

بررسی روایات نگاه کردن به عورت همسر

شاید عمده ترین روایت در مورد نگاه کردن به فرج زن همین روایت است.

از این روایت استفاده می‌شود نگاه کردن به فرج زن هنگام همبستر شدن، موجب کوری در فرزند می‌شود.

نکته اول این است که قید «عند الجماع» قید احترازی است یا اینکه قید غالبی است؟ چون نگاه کردن به فرج زن غالبا هنگام همبستر شدن اتفاق می‌افتد. اگر قید غالبی باشد این نتیجه را می‌دهد که نگاه کردن به فرج زن چه در هنگام همبستری و چه در غیر آن موجب کوری می‌شود. قید غالبی هم خیلی مهم است. مانند آیه ای که می‌فرماید:

﴿رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‌ فی‌ حُجُورِکُم‌﴾[2]

یعنی دختران همسرانتان که در دامان (و تحت کفالت) شمایند

فقهاء فرموده اند که قید «فی حجورکم» در این آیه قید غالبی است.

کبرا و تعلیلی که در روایت آمده است « زیرا نگاه کردن به فرج موجب کوری در فرزند می‌شود» کلی است و غالبی بودن قید «عند الجماع» را تایید می‌کند.

بنابراین شاید از این روایت استفاده بشود که نگاه کردن به فرج زن مطلقا(چه در هنگام همبستر شدن و چه در غیر آن) موجب کوری در فرزند می‌شود.

احتمال هم دارد بگوییم «النظر» که در تعلیل آمده است به معنای همان نگاهی است که با قید «عند الجماع» آمده است. بنابر این احتمال، قید «عند الجماع» احترازی می‌شود.

در روایت دیگر آمده است: نگاه کردن به عورت همسر باعث کوری میشود!

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ‌ إِلَى‌ فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا فَقَالَ لَا بَأْس‌[3]

یعنی از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم آیا مرد می‌تواند به فرج زن خود در حال همبستر شدن نگاه کند؟ فرمود اشکالی ندارد.

قانون در قیود، احترازی بودن است مگر اینکه دلیل بر غیر آن داشته باشیم، بنابراین قیدی که در سوال آمده است « وهو یجامعها» احترازی است نه غالبی.

اینکه امام فرمود اشکالی ندارد، رافع اثر وضعی آن یعنی کوری فرزند نمی‌شود زیرا امام حکم شرعی آن را فرموده است. زیرا روایتی داریم که مانند همین روایت است ولی در آخر آن فرموده است:

إِلَّا أَنَّهُ‌ یُورِثُ‌ الْعَمَى فِی الْوَلَد[4]

یعنی مگر اینکه موجب کوری در فرزند می‌شود.

یا در روایت دیگر فرموده است:

لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ‌ یُورِثُ‌ الْعَمَى‌[5] نگاه کردن به عورت همسر باعث کوری میشود!

یعنی نگاه کردن به فرج زن در حال همبستری اشکالی ندارد مگر اینکه موجب کوری می‌شود.

نگاه کردن به فرج زن هنگام همبستر شدن از جهت طبی حرام است ولی از جهت شرعی جائز است.

روایاتی که نگاه به فرج زن را مطلقا سبب کوری بیان فرموده اند را می‌توان به قرینه روایاتی که فرموده اند سبب کوری در فرزند می‌شود، به کوری در فرزند قید زد.

همچنین قرینه «اعتبار» نیز بیانگر این مطلب است که نگاه به فرج زن موجب کوری در نگاه کننده نمی‌شود زیرا تا به حال شنیده نشده است که مرد به سبب نگاه به فرج زن در هنگام همبستری بینایی خود را از دست داده است.

در روایت دیگر می‌فرماید:

کَرِهَ‌ النَّظَرَ إِلَى‌ فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ یُورِثُ الْعَمَى‌[6]

یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کراهت داشت از نگاه کردن به فرج زنان و فرمود که موجب کوری می‌شود.

در این روایت قید همبستر شدن ندارد و نفرموده که سبب کوری در فرزند می‌شود بلکه ظاهرا کوری برای نگاه کننده است. نگاه کردن به عورت همسر باعث کوری میشود!

نگاه کردن به عورت همسر، موجب تدریجی کوری می گردد

می‌شود بین روایات این گونه جمع کرد که نگاه کردن به فرج زن در هنگام همبستری سبب کوری در فرزند می‌شود ولی نگاه کردن به فرج به طور مطلق سبب کوری در مرد می‌شود ولی تنها اشکال این جمع این است که مشاهده نشده است که نگاه به فرج زن سبب کوری مرد بشود. عرض کردیم شاید مراد کوری تدریجی باشد.

یک روایت وجود دارد که می‌فرماید نگاه کردن به فرج زن هنگام همبستری سبب کوری در نگاه کننده می‌شود. در روایت آمده است:

النَّظَرُ إِلَى‌ الْفَرْجِ‌ عِنْدَ الْجِمَاعِ یُورِثُ الْعَمَى‌[7]

یعنی نگاه کردن به فرج زن هنگام همبستری موجب کوری می‌گردد.

ظاهر این روایت این است که نگاه کردن سبب کوری در خود نگاه کننده می‌شود. می‌شود این جمع بین روایات مراد باشد که صرفا نگاه کردن به فرج زن چه در هنگام همبستری و چه در غیر آن سبب کوری و نابینایی در بیننده می‌شود ولی در هنگام همبستری علاوه بر کوری در بیننده، سبب کوری در فرزند نیز می‌شود.

هر فرزندی که کور متولد می‌شود طبق این روایات می‌توانیم بگوییم که به خاطر نگاه کردن به فرج هنگام همبستر شدن بوده است.

ضعف بینایی نتیجه رابطه زناشویی بیش از حد 

همچنین می‌توانیم بگوییم افرادی که ضعف بینایی پیدا کرده اند به سبب نگاه کردن به فرج مطلقا یا حین همبستری است.

امروزه می‌گویند که زیاد همبستر شدن موجب ضعف بینایی می‌شود.شاید این حرف درست نباشد بلکه سبب ضعف بینایی لازمه همبستر شدن یعنی نگاه کردن به فرج زن است.

شعری هست که می‌گوید: نگاه کردن به عورت همسر باعث کوری میشود!

ضعف البصر من فعل الذکر

یعنی ضعف بینایی از زیاد انجام دادن عمل همبستری است

شاید حرف دقیق تر این باشد که نگاه کردن به فرج سبب ضعف بینایی است زیرا زیاد انجام دادن عمل همبستری سفارش شده است و طبق روایات مشکلی ندارد.

شاید اگر به مردم سفارش کنیم که به فرج زن نگاه نکنند تا به ضعف بینایی مبتلا نشوند.

یک روایت دیگری داریم که می‌فرماید نگاه کردن به داخل فرج سبب کوری می‌شود. جمع بین روایات و این روایت این است که نگاه به خارج و ظاهر فرج اشکالی ندارد بلکه نباید به داخل آن نگاه کرد. در روایت آمده است:

لَا یَنْظُرَنَ‌ أَحَدُکُمْ‌ إِلَى بَاطِنِ فَرْجِ امْرَأَتِهِ فَلَعَلَّهُ یَرَى مَا یَکْرَهُ وَ یُورِثُ الْعَمَى‌[8]

یعنی به داخل فرج زن خود نگاه نکنید زیرا شاید چیزی ببیند که دوست ندارد و همچنین سبب کوری می‌شود.

طبق قواعد اصولی، این روایات مثبتات است و همدیگر را تقیید نمی‌زند. فقط این روایت آخری شاید روایات را تقیید بزند ولی توانایی روایات زیاد قبلی را ندارد.

می‌توانیم بگوییم که نگاه کردن به داخل فرج علاوه بر کوری سبب کراهت مرد هم می‌شود. نگاه کردن به عورت همسر باعث کوری میشود!

اگر بخواهیم همه قیود را تصور کنیم این می‌شود که نگاه به فرج در حین همبستری و نگاه به داخل فرج سبب کوری در فرزند می‌شود و نگاه کردن به فرج در هر حالتی سبب ضعف بینایی و کوری در بیننده می‌شود.

منابع:

  1.  وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج20، ص121
  2. سوره نساء، آیه23.
  3. الکافی، کلینی، ط اسلامیه، ج5، ص497.
  4. تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج7، ص414.
  5. وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج14، ص85.
  6. من لایحضر، شیخ صدوق، ج3، ص556.
  7. وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج13، ص122.
  8.  الخصال، شیخ صدوق، ج2، ص637.
سلامت نویس وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *