سفارش داروهای طب اسلامی
ایت الله تبریزیان, سخنرانی ایت الله تبریزیان, طب اسلامی, طب سنتی, دکتر تبریزیان

ضرورت تحقیق و تبلیغ طب اسلامی

مطالب ذیل برگرفته از متون درس خارج طب اسلامی آیت الله تبریزیان پیرامون ضرورت تحقیق و تبلیغ طب اسلامی مورخ 93/10/28 می باشد: می دانید طب اسلامی تا امروز، به…