سفارش داروهای طب اسلامی

سرگیجه

روغن سداب, خرید روغن سداب, خواص روغن سداب, گیاه سداب, ایت الله تبریزیان, طب اسلامی

روغن سداب بهترین درمان سرگیجه

بیانات آیت الله تبریزیان پیرامون روغن سداب بهترین درمان سرگیجه در طب اسلامی، متون ذیل برگرفته از سلسله دروس خارج طب اسلامی ایشان مورخ 94/01/15 می باشد: سرگیجه علل مختلف…