سفارش داروهای طب اسلامی

شقیقه

9 درمان شقیقه در طب اسلامی, شقیقه, طب اسلامی, ایت الله تبریزیان, داروی شقیقه

۹ درمان شقیقه در طب اسلامی

آیت الله تبریزیان در سلسله دروس خارج طب، 9 درمان شقیقه در طب اسلامی را بیان می کنند، این بیانات برگرفته از درس ایشان در تاریخ 1394/01/15 می باشد: شقیقه…