سفارش داروهای طب اسلامی

درمان فراموشی

فراموشی, ایت الله تبریزیان, طب اسلامی, درمان فراموشی, زیاد شدن حافظه, تقویت حافظه, تقویت ذهن

۸ نسخه ایت الله تبریزیان برای درمان فراموشی

بیانات ذیل پیرامون 8 نسخه ایت الله تبریزیان برای درمان فراموشی است که در سلسله دروس طب اسلامی خود مورخ 94/01/23 بیان کرده اند: ازجمله بیماری‌هایی است که امروزه عمومی…