سفارش داروهای طب اسلامی

تاری چشم

سرمه اثمد معجزه درمانگر تاری چشم

بیانات آیت الله تبریزیان پیرامون سرمه اثمد معجزه درمانگر تاری چشم در سلسله دروس طب اسلامی خود مورخ 94/02/12 به شرح ذیل می باشد: روایت امام عسکری سلام الله علیه…

چشم تار, تاری چشم, ایت الله تبریزیان, طب اسلامی, درمان تاری چشم

حجامت، شافیه و خضاب درمان تاری چشم

بیانات آیت الله تبریزیان پیرامون حجامت، شافیه و خضاب درمان تاری چشم در سلسله دروس طب اسلامی مورخ 93/12/25 به شرح ذیل می باشد: تاری چشم خود را با حجامت…