سفارش داروهای طب اسلامی

سفیذی چشم

سفیدی چشم, ایت الله تبریزیان, طب اسلامی, بیماری چشم, درمان سفیدی چشم

راه های درمان سفیدی چشم

متون ذیل پیرامون راه های درمان سفیدی چشم است که از بیانات آیت الله تبریزیان در سلسله دروس طب اسلامی خود مورخ 94/02/08 ذکر کرده ایم: عطسه کردن از موارد…