سفارش داروهای طب اسلامی

شادابی و خوشحالی

شادابی, خوشحالی, خنده, داروی خنده, افسردگی, طب اسلامی, ایت الله تبریزیان

چگونه انسانی شاد و خوشحال باشیم؟

یاز جمله سوالات مهم این است که چگونه انسانی شاد و خوشحال باشیم؟ آیت الله تبریزیان در سلسله دروس طب اسلامی خود عوامل شادی آفرین و خوشحال بودن ادمی را…