سفارش داروهای طب اسلامی

عصبانیت و پرخاشگری

درمان عصبانیت, طب اسلامی, ایت الله تبریزیان, عصبی

راه های سریع درمان گیاهی عصبانیت

عصبانیت، بیماری ای که عامل پدیدار آمدن بسیار دیگر از بیماری ها می باشد، طب اسلامی راه های سریع درمان گیاهی عصبانیت را از بیانات آیت الله تبریزیان مورخ 94/02/01…