سفارش داروهای طب اسلامی

سحر و جادو

ایت الله تبریزیان, طب اسلامی, سحر و جادو, حرز امام جواد, دعانویسی, دعا

بطلان سحر و جادو در طب اسلامی

سحر مساله ای است که طب های جدید و اکادمیک توان مقابله با آن را ندارند اما بطلان سحر و جادو در طب اسلامی مساله ای قطعی است که  نسخه…