سفارش داروهای طب اسلامی

وسوسه

وسوسه، بیماری وسوسه، درمان وسوسه، طب اسلامی، ایت الله تبریزیان

درمان بیماری وسوسه در طب اسلامی

متون ذیل برگرفته از بیانات آیت الله تبریزیان پیرامون درمان بیماری وسوسه در طب اسلامی در تاریخ 94/01/26 می باشد: در ذهن انسان اموری خطور می‌کند، اگر این امور باعث…