سفارش داروهای طب اسلامی

روغن ها

زیتون, روغن زیتون

خواص و فوائد روغن زیتون برای یک عمر زندگی

بیانات آیت الله تبریزیان پیرامون ” خواص و فوائد روغن زیتون برای یک عمر زندگی ” در سلسله دروس طب اسلامی خود مورخ 96/02/23 بشرح ذیل می باشد: زیت به معنای…