سفارش داروهای طب اسلامی

فسد

ترس، وحشت، درمان

درمان ترس و پریدن از خواب

ترس و وحشت بیماری است که گاهی در خواب نیز منجر به اذیت شدن فرد می شود و طب اسلامی برای درمان درمان ترس و پریدن از خواب، عمل فسد را بعنوان درمان معرفی میکند